menu07Welcome to onefineday-bicycle.com

"Bringing You The Best Folding Bike of The World"


สวัสดีค่ะ ... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์ของร้าน onefinedayซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างเรา 

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน และ อุดหนุน ซื้อสินค้ากับเราค่ะ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าและบริการของเราจะทำให้ทุกๆท่านขี่จักรยานอย่างปลอดภัย และ มีความสุข

  

ขอพื้นที่เล็กๆตรงนี้ ขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

มอบทั้งแรงใจ แรงกาย ปัจจัย ทำให้เรามาถึงจุดนี้ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ